บริการข่าวสารวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำวันที่ 15 - 17 มกราคม 2557 จากสถาบันยานยนต์

GM looks to expansion, export boost in Myanmar More dealers, better customer service here towards sales goal of 57,000 units GM plans to expand its business in Myanmar and boost exports,...

10/03/2014 14.51 3780
บริการข่าวสารวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำวันที่ 22 - 24 มกราคม 2557 จากสถาบันยานยนต์

บีโอไอ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล(อีโคคาร์) รุ่นที่ 2 ยังคงเดินหน้าต่อ แม้จะมีการยุบสภา มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพราะเป็นนโยบายใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ (บอร์ด) บีโอไอไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายๆ...

10/03/2014 14.50 2154
บริการข่าวสารวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำวันที่ 25 - 28 มกราคม 2557 จากสถาบันยานยนต์

Kia Motors Corp posted a 29% surge in fourth-quarter net profit, partly due to increased sales of pricier models, but warned of an uncertain outlook owing to stiff competition and a strong won. Net profit rose to 949 billion won ($882 million)...

10/03/2014 14.50 2052