การสัมนนา เรื่อง ความท้าทายการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย

14/03/2019 11.55 1617

 ความท้าทายการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย
(Challenge of Thailand’s ASEAN Chairmanship)
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

             ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ อาเซียนนับเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเติบโตด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคน มีทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ทำให้ตลาดอาเซียนมีความสำคัญทางการค้า และเป็นที่สนใจของประเทศมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาและจีน
การที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จึงเป็นที่จับตามองของทั่วโลก ความท้าทายที่ว่าไทยจะสามารถนำพาอาเซียนให้บรรลุความมุ่งหวัง และภาระกิจของประชาคมอาเซียนได้หรือไม่ ตามที่ได้ประกาศแนวความคิดการเป็นประธานอาเซียน ว่า “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์การเมืองในประเทศที่กำลังเข้มข้น ไทยจะสามารถทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ทำให้การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์การจัดประชุมได้หรือไม่ หรือจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2552
            การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงเป้าหมายการดำเนินการจากการเป็นประธานอาเซียน แผนการดำเนินงานการเจรจาภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ บทบาทของไทยบนเวทีอาเซียน และทิศทางเศรษฐกิจไทยในอาเซียน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน

กำหนดการ 
08.30 – 09.00    ลงทะเบียน
09.00 – 09.10    กล่าวเปิดงาน โดย นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน  นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
09.10 – 11.10    การสัมมนา “ ความท้าทายการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ”
  • เป้าหมายการดำเนินการจากการเป็นประธานอาเซียน และแผนการดำเนินการ FTA ต่างๆ
           ​โดย  นายวิทัต วัชโรบล                      นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  • ASEAN Single Window
           โดย  นางสาววิจิตรา ตรีพลกุล             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ
                   นางสุวดี นิยมไทย                      นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
  • บทบาทของไทยบนเวทีอาเซียน 
           โดย นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน                 ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์
  • ทิศทางเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
           โดย  ดร.ธนพล ศรีธัญพงศ์                  นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์

11.10 – 11.40    ถาม – ตอบ
11.40 – 12.00    มอบของที่ระลึก และปิดการสัมมนา

ผู้ร่วมเข้าฟังเสวนา รับบัตรเข้าชมงาน Motor Show ท่านละ 2 ใบ