การสัมมนา "มาตรการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร?

14/03/2019 16.05 1007

การเสวนา เรื่อง
มาตรการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร?

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
              แม้ว่าปัจจุบัน ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV (Electric Vehicle) จะมีการพัฒนาทั้งด้านรูปลักษณ์ และสมรรถนะให้เทียบเท่าหรือสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน ICE ( Internal combustion engine) และยังมีเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จไฟที่เรียกว่า 'Fast charge' ทำให้การชาร์จไฟแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง แต่การที่จะทำให้คนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยังมีปัจจัยมากมายที่เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ ดังนั้น หากเป้าหมายของประเทศไทยในการส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดปลั๊กอิน และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคันในปี พ.ศ. 2579 จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายภาครัฐในการกำหนดหรือจัดทำนโยบายผลักดันอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจะต้องร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อชักนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไปพร้อมกับลดกำแพงราคา ตลอดจนการสร้างทัศนะคติที่ดี และสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่ยังมีความกังวล และไม่เข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ  
             การเสวนา เรื่อง “มาตรการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร?” จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนมุมมอง และรับฟังข้อเสนอแนะจาก ภาควิชาการ และผู้ประกอบการในฐานะผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ของไทย สำหรับการพัฒนานโยบายที่เหมาะสม และการเตรียมความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย และทำให้ผู้บริโภคหาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศได้ในราคาที่ถูกลง

กำหนดการ
09.00 - 09.30        ลงทะเบียน
09.30 - 09.40        กล่าวเปิดงาน โดย คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
09.40 - 11.10        การเสวนา “มาตรการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร? ”  
                             บรรยายโดย
  • คุณเขมทัต  สุคนธสิงห์     ประธานกลุ่มบริษัทสิขร (บริษัท สิขร จำกัด)
  • ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร          คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้แทนจาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
11.10 – 11.40       ถาม – ตอบ
11.40 – 12.00       มอบของที่ระลึก และกล่าวปิดการสัมมนา

ผู้ดำเนินรายการ :    คุณอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล