งานเสวนา "ระเบียงเศรษฐกิจ และโอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์"

06/03/2018 14.21 1046

การเสวนาเรื่อง
 “ระเบียงเศรษฐกิจ และโอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์”

วันพฤหัสบดีที่ 
29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.05 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
            ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 จึงมีการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยยกระดับเป็นพื้นที่ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) เพื่อมุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหัวใจสำคัญของโครงการ EEC ได้แก่ การลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
            อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ มีมูลค่าถึงร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และยังเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีศักยภาพจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New - Growth Engine) และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันให้สูงขึ้น
            สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จึงกำหนดจัดการเสวนาในหัวข้อ “ระเบียงเศรษฐกิจ และโอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์” เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงความสำคัญ และความคืบหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งถือว่ามีตำแหน่งที่ตั้งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ไม่ควรมองข้ามโอกาสการลงทุนในพื้นที่แห่งนี้

กำหนดการ
09.00 – 09.30     ลงทะเบียน
09.30 – 09.45     เปิดงานเสวนาโดย คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
09.45 – 11.45     การเสวนา
  • มุมมองการพัฒนาโครงการ EEC : โครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงด้านคมนาคม
โดย คุณสุริยนต์ ตู้จินดา  Executive Director สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  • มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC
โดย คุณโชคดี  แก้วแสง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  • อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต High Technology
โดย คุณอดิศักดิ์  โรหิตะศุน  ผู้ทำการแทน ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์
  • EEC ทางเลือกการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์
โดย คุณวิญญู เหล่าวัฒนา   ผู้จัดการอาวุโส  บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด
 
11.45 – 12.00     ตอบข้อซักถาม
12.00 – 12.05     ปิดการเสวนา