Public Relations

การสัมมนา "วิกฤตมลพิษและทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์"

งานสัมมนา เรื่อง "วิกฤตมลพิษและทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์" กำหนดจัดในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี....

14/03/2019 16.05 1116
การสัมมนา "มาตรการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร?

การสัมมนา เรื่อง "มาตรการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพควรเป็นอย่างไร?" กำหนดจัดในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี....

14/03/2019 16.05 826
การสัมนนา เรื่อง ความท้าทายการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย

งานสัมมนา เรื่อง "ความท้าทายการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย" กำหนดจัดในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี....

14/03/2019 11.55 804
Sustainable Energy Technology Asia 2018 (SETA 2018)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561"
ในระหว่างว้ันที่ 21-23 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ท่านทีสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.seta.asia....

22/12/2017 14.48 933
สำรวจความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนาคุณภาพวิศวกร/เจ้าหน้าที่เทคนิค

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) กำลังดำเนินการสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนาคุณภาพวิศวกร/เจ้าหน้าที่เทคนิค....

16/01/2017 15.26 751
สัมมนาหัวข้อ ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี....

17/11/2016 13.58 923
Thai Automotive and Auto Parts Development Fund

กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทยโดยรวม เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559....

08/06/2016 12.58 2348
Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub”

Thailand Automotive Institute (TAI) together with Reed Tradex Co., Ltd. and Electric Vehicle Association of Thailand, proudly organize the seminar of Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub” which will be held during June 22-23, 2016 at BITEC, Bangkok.....

23/05/2016 16.30 2906
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โชว์ศักยภาพ จัดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015

นายธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมอนันตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอสด์สปา ซึ่งมีประเทศสมาชิกเดินทางมาเข้าร่วม กว่า 24 ประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแว....

15/10/2015 14.46 1333
Thailand Auto Parts & Accessories 2016 (TAPA 2016)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เตรียมจัดงานแสดงสินค้าสุดยอดยานยนต์ แห่งอาเซียน หรือ Thailand Auto Parts & Accessories 2016 (TAPA 2016) ขึ้นในวันที่ 7-10 เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในปี 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา Hall 101-104 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ในภูมิภาคเอเชีย และยังเป็นการสร้างโอกาสในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการไ....

22/09/2015 14.47 2313