งานสัมมนา "ยานยนต์สมัยใหม่และเทคโนโลยีล่าสุด"

06/03/2018 14.19 1241

งานสัมมนา
 ยานยนต์สมัยใหม่และเทคโนโลยีล่าสุด
“Next Generation Vehicle and Technology Update”

วันศุกร์ที่ 
30 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
               ความต้องการในการใช้รถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเติบโตด้านการบริโภคพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงานภายใต้นโยบายของภาครัฐ ผู้ผลิตจึงได้มีการพัฒนายานยนต์ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้มีการประหยัดเชื้อเพลิงและการพัฒนาสมรรถนะยานยนต์ที่ดีขึ้น รวมไปถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย เทคโนโลยียานยนต์ได้ก้าวหน้าไปมากทั้งในด้านการนำ IT มาใช้ร่วมกับรถยนต์ อันได้แก่ ระบบที่ช่วยในการขับขี่ ยานยนต์ที่เชื่อมต่อระหว่างกันและเชื่อมกับถนน ยานยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น และขณะเดียวกันการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งได้แก่ รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน ก็พัฒนาโดยอาจจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาใช้ในยานยนต์สมัยใหม่ด้วย ทำให้ยานยนต์มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น       
               การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ และเทคโนโลยียานยนต์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากค่ายรถญี่ปุน และยุโรป รวมทั้งยังเป็นการให้ข้อมูลต่อทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย

กำหนดการ
09.00 - 09.30            ลงทะเบียน
09.30 - 09.40            กล่าวเปิดงานโดย คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
09.40 - 10.10            “ JAMA’s vision for mobility in 2030 
โดย Mr. Masami MISAKI        Chairman of JAMA’s Mid-and Long-Term Mobility Vision Study Group
10.10 - 10.25            พักรับประทานอาหารว่าง
10.25 - 11.05            “ เทคโนโลยี ITS vs. เทคโนโลยียานยนต์ 
โดย ดร. นักสิทธิ์ นุ่มวงษ์         เลขานุการศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.05 - 11.45            “ ยานยนต์สมัยใหม่และเทคโนโลยีล่าสุดของ BMW 
โดย คุณกฤษฎา อุตตโมทย์      ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด
11.45 – 12.00           ถาม & ตอบ
ผู้ดำเนินรายการ : ดร. นุวงศ์ ชลคุป  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ