รมต.อุตสาหกรรม เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 : TAIA ตั้งเป้าชูภาพลักษณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ต้อนรับคณะกรรมการ และสมาชิกของ OICA จากทั่วโ...

23/10/2015 15.12
การลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

การลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน (FAMI Road Safety Declaration) ในการประชุม 31st Management Comm...

12/03/2015 14.50
บริการข่าวสารวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 จากสถาบัน

PSA Peugeot Citroen is set to agree a capital tie-up with Chinas Dongfeng on Tuesday, ending the reign of one of Frances oldest industr...

10/03/2014 14.51
Thai Automotive and Auto Parts Development Fund

กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์คว...

08/06/2016 12.58
Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub”

Thailand Automotive Institute (TAI) together with Reed Tradex Co., Ltd. and Electric Vehicle Association of Thailand, proudly organize ...

23/05/2016 16.30
Section 44 and Sustainable Road Accident Reduction

- แนวทางไปสู่ความสำเร็จในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนอย่างยั่งยืน - ทิศทางและนโยบายสู่การจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน...

14/03/2016 11.34