สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศยกเลิก มอก.อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารี

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก...

24/11/2016 16.17
รมต.อุตสาหกรรม เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 : TAIA ตั้งเป้าชูภาพลักษณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ต้อนรับคณะกรรมการ และสมาชิกของ OICA จากทั่วโ...

23/10/2015 15.12
การลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

การลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน (FAMI Road Safety Declaration) ในการประชุม 31st Management Comm...

12/03/2015 14.50
สัมมนาหัวข้อ ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เ...

17/11/2016 13.58
Thai Automotive and Auto Parts Development Fund

กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์คว...

08/06/2016 12.58
Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub”

Thailand Automotive Institute (TAI) together with Reed Tradex Co., Ltd. and Electric Vehicle Association of Thailand, proudly organize ...

23/05/2016 16.30