สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศยกเลิก มอก.อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารี

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก...

24/11/2016 12.19
รมต.อุตสาหกรรม เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 : TAIA ตั้งเป้าชูภาพลักษณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ต้อนรับคณะกรรมการ และสมาชิกของ OICA จากทั่วโ...

23/10/2015 15.12
การลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

การลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน (FAMI Road Safety Declaration) ในการประชุม 31st Management Comm...

12/03/2015 14.50
สำรวจความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) กำลังดำเนินการสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาทร...

16/01/2017 12.18
สัมมนาหัวข้อ ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เ...

17/11/2016 13.58
Thai Automotive and Auto Parts Development Fund

กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์คว...

08/06/2016 12.58