งานสัมมนาวิชาการ (Automotive Symposium 2018)

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ร่วมกับ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดงานสัมมนาวิชาการ (Automotive Symposium) ตั้งแต่วันที่ 2...

07/03/2018 11.21
OICA Press Release

Electric vehicles offer an important alternative to internal combustion engines, however it is not the only solution on a global scale....

19/10/2017 09.35
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศยกเลิก มอก.อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารี

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก...

24/11/2016 10.41
งานสัมมนา

งานสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้างจิตสำนึกและความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน" กำหนดจัดในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 8.00-11.40 น. ณ ห้องจูปิเตอร...

06/03/2018 16.45
งานสัมมนา "การเป็นตลาดร่วมในอาเซียนเกิดขึ้นได้จริงหรือ?"

งานสัมมนา เรื่อง "การเป็นตลาดร่วมในอาเซียนเกิดขึ้นได้จริงหรือ ?" กำหนดจัดวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.40 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 ...

06/03/2018 10.58
งานเสวนา "ระเบียงเศรษฐกิจ และโอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์"

งานเสวนา เรื่อง "ระเบียงเศรษฐกิจ และโอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์" กำหนดจัดในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.05 น. ณ ห้องจูปิเตอ...

06/03/2018 10.52