การประชุม เรื่องการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

10/06/2014 14.56 2323

        นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เชิญสมาคม ฯ และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่เพื่อประชุมหารือ และขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
        โดยมีข้อสรุปว่า สมาคม ฯ และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน ในที่ประชุมนั้นยินดีให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ในการตรึงราคาสินค้าเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความเชื่อมั่นตามนโยบายของ คสช.
        ทั้งนี้สมาคม และผู้ประกอบการบางรายได้ขอความชัดเจนของระยะเวลาในการตรึงราคาสินค้า โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์แจ้งที่ประชุมทราบว่า มาตรการตรึงราคาสินค้าดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราวระยะสั้น ในระยะยาวจะต้องเป็นไปตามกลไกตลาด สำหรับสินค้าบางชนิดที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศซึ่งราคาเป็นไปตามตลาดโลกนั้น หากราคานำเข้าเพิ่มสูงขึ้น อาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาให้ปรับราคาสูงขึ้นเท่าที่จำเป็น ขณะเดียวกันจะต้องมีการกำกับดูแลราคาต้นน้ำและปลายน้ำที่จำหน่ายให้ผู้บริโภค เพื่อให้ราคาจำหน่ายปลีกไม่มีการปรับสูงขึ้น

รายชื่อสมาคม ฯ และบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าร่วมประชุม 
  • สมาคม ฯ จำนวน 20 สมาคม ได้แก่ 
1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3. สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย สิ่งชำระล้าง และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล
4. สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
5. สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว
6. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
7. สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
8. สมาคมโรงงานน้ำปลาแห่งประเทศไทย
9. สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
10. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
11. สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
12. สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย
13. สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร
14. สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
15. สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
16. สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
17. สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
18. กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
19. กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กกล้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ฯ
  • บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 13 บริษัท ได้แก่ 
1. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด 
2. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด 
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
4. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) น้ำมันหล่อลื่น 
5. บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด 
6. บริษัท มี้ดจอนห์สัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
7. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
8. บริษัท คิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด 
9. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด 
10. บริษัท สายไฟฟ้าไทยยาซากิ จำกัด 
11. บริษัท สายไฟฟ้าบางกอก เคเบิ้ล จำกัด 
12. บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
13. บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)