สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศยกเลิก มอก.อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนฯ และเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดฯ

24/11/2016 10.41 2562