สำรวจความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนาคุณภาพวิศวกร/เจ้าหน้าที่เทคนิค

16/01/2017 15.26 986

โดยการเก็บข้อมูลได้จัดทำแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ตหรือ online survey ขึ้นมาสำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์  และชิ้นส่วนยานยนต์ ท่านสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน Web-link : https://jp.surveymonkey.com/r/FMV9KSZ   โดยขอข้อมูลไม่เกินวันที่ 20 มกราคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณรังสินี ไชยคุณ
ผู้เก็บข้อมูลจาก Tekizaitekisho LLC
เบอร์มือถือ 081-496-7815